Վերլուծություն և գրանցում

Վերլուծության և գրանցման ծառայություններ

Ապրանքների գրանցման ծառայությունների համակարգված տեխնիկական աջակցություն առաջարկելը:

1. 5B նմուշների նախնական անալիտիկ ուսումնասիրություն
2. Նախագծման հստակեցում
3. Ստանդարտների պատրաստում
4. Արտադրության քիմիայի ձեռնարկ

Վերլուծության և գրանցման ծառայություն

- Ընդլայնված գործիքներ

♦ HPLC/DAD/MS X1
♦ GC/MS X1
♦ HPLC/DAD X2
♦ HPLC/VWD X2
♦ HPLC/RID X1
♦ GC/FID X1
♦ GC/FID/TCD X1
♦ DSC X1

Վերլուծության և գրանցման ծառայություն 2

Անալիզի լաբորատորիա.

Վերլուծության և գրանցման ծառայություն3

Անալիզի լաբորատորիա.LC-MS

Վերլուծության և գրանցման ծառայություն4

Անալիզի լաբորատորիա.HPLC